Kullanıcı Deneyimi (User Experience-UX) Nedir?

kullanıcı deneyimi user experience
İçindekiler

Kullanıcı deneyimi; kullanıcıların herhangi bir ürünü, hizmeti, uygulamayı ya da sistemi kullanırken deneyimledikleri duyguyu ifade eder. Kullanıcının uygulamada ne kadar iyi gezinebildiği, kullanımının ne kadar kolay olduğu, görüntülenen içeriğin ne kadar ilgili olduğu gibi farklı noktaları kapsayan geniş bir terimdir.

Kullanıcı deneyimi için kullanıcıların herhangi bir ürünü kullanırken kat ettikleri bütünsel yolculuk denilebilir. Kullanıcıların yalnızca ürünle doğrudan etkileşimini değil aynı zamanda genel görev tamamlama sürecine nasıl uyduğunu da içerir. Deneyimin farklı yönlerinin ürünün doğrudan kontrolü altında olup olmadığına ya da yalnızca ürünle ilişkili olup olmadığına bakılmaksızın toplam deneyim, UX’in bir parçası olarak kabul edilir. Müşteri ile marka arasındaki her temas noktası da toplam kullanıcı deneyimine dahil edilir.

UI ve UX Arasındaki Fark Nedir?

UI ve UX genellikle birbirinin yerine kullanılan kavramlar olsa da aslında kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi birbirinden oldukça farklıdır. Kullanıcı arayüzü kelimenin tam anlamıyla kullanıcının ürün içinde gördüğü ve etkileşimde bulunduğu şeyleri ifade eder. Kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzünden çok daha geniş kapsamlıdır. Ancak UO kesinlikle çok daha geniş olan bu tanım içinde yer alır. Kullanıcı deneyimi genel iş akışına nasıl uyulduğu ve ürünün fiilen kullanımdan önceki ve sonraki adımları da dahil olmak üzere herhangi bir son kullanıcının ürünler ilgili her yaptığını kapsar. Kullanıcı deneyimi aynı zamanda müşterinin kullanımı geliştikçe, ürün ve şirket değiştikçe bu etkileşimlerin zaman içinde nasıl değişeceğini de içerir.

UX Tasarım İlkeleri Nelerdir?

UX tasarımı, tüm müşteri yolculuğunu üretken ve keyifli bir hale getirmeye odaklanır. Bu süreç, çözümün değerinin vurgulanmasıyla başlar. Böylece ürünün mevcut ve potansiyel müşterilere hangi kolaylık ve faydaları sunabileceği ön plana çıkar.

Bunu başarmak için kullanıcı deneyimi bu değeri keşfedilebilir ve erişilebilir kılmaya odaklanır. Bu net ifadeler ve görüntüler ile bir ürünün potansiyelini anlamak için kısa ve basit bir yolun yanı sıra fiziksel sınırlamaları olabilecek kullanıcıları hesaba katmayı da içerir.

Sıradaki, sorunsuz ve net bir başlangıç deneyimi ve net gezinme hiyerarşisi gerektiren ürünün katılımını ve kullanımını teşvik etmektir. Kullanıcılar büyük bir kurumsal teklif olsa dahi ürünü kullanmaya ve değerini olabildiğince çabuk fark etmeye başlayabilmelidirler.

UX müşteri deneyimlerini iyileştirmeyi, ihtilaf noktalarını ortadan kaldırmayı ve çeşitli görevleri tamamlamak için gerekli adımları azaltmayı hedefler. Ürünün kendisi olgunlaştıkça UX, gerçek ürün deneyimi için değer teklifini ve memnuniyetini doğrudan etkileyen ilgili görevlere yardımcı olarak ürünün sınırlarının ötesine geçebilir. Bu iyileştirme üründe tutarlılık oluşturulmasını ve mümkün olduğunca çok bağlamsal rehberlik sağlamayı da kapsayabilir.

Tüm bu hedefler gerçek dünyadaki kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı amaçlayan çeşitli taktikler kullanılarak gerçekleştirilir. En kritik olanlardan biri müşterilerin ne yapmaya çalıştıkları ve ürünü gerçekte nasıl kullandıklarıyla ürün ve UX ekiplerinin be istediğini ve ne yaptığını düşündükleriyle ilgili dahili varsayımlara sürekli olarak meydan okumaktır. Varsayımları ve teorileri doğrulamak ya da kusurlarını keşfetmek ise daha fazla iyileştirmeyi zorunlu kılar.

UX Tasarımcıları Ne İş Yapar?

UX tasarımcıları kullanıcı araştırması ve testi, grafik tasarım, dil, düzen ve ifadelerden faydalanırlar. Kodlamalar yapabilir, logolar ve düğmeler tasarlayabilir, üründe görülen metinleri yazabilirler.

UX tasarımcıları, müşteri deneyimlerini anlamak konusunda müşteriler için neyin önemli olduğunu ve kritik görevleri nasıl gerçekleştirdiklerini daha iyi görmek için müşteri görüşmeleri yapabilirler ya da bunlara katılabilirler. Ürün hazır olduğunda UX genellikle kullanılabilirlik testinde, komut dosyalarının tasarlanmasında, sonuçların analiz edilmesinde ve testlerde ön plandadır.

Ürün sevk edildikten sonra UX tasarımcıları müşteri yolculuğunun daha derinine dalmak ve hangi iş akışlarının başarılı olduğunu ve nerede engeller olduğunu belirlemeye çalışmak için analitikten yararlanırlar. UX tasarımcıları markayı ileten ve kullanıcılara görsel ipuçları sağlayan simgeler ve topografi oluşturarak ya da seçerek bir ürün için görsel dil bilgisini tanımlarlar. Ayrıca sitede kullanılan dilin hedef kitle için ilgili ve anlaşılır olmasını sağlarken tutarlı ve tanıdık bir tavır benimserler.

Kullanıcı deneyimi çoğu kişi tarafından yalnızca akıllı telefonlar, web siteleri ve uygulamalar gibi teknik araçlar bağlamında değerlendirilir. Oysa günlük hayatın içinde de birçok farklı kullanıcı deneyimiyle iç içeyiz. Özellikle bilgi teknolojileri tarafında en sık yapılan hataların başında kullanıcı deneyimiyle kullanılabilirliğin birbirine karıştırılması gelir. Kullanılabilirlik belirli kullanıcının belirli bir ortamda belirli hedeflere verimli, etkili ve tatminkar bir şekilde ulaşmasını ele alırken; kullanıcı deneyimi kullanıcının bir ürün, hizmet ya da servisle olan etkileşimini tüm yönleriyle irdeler.

Kullanıcı deneyimi, kullanıcıyı mutlu etmeye çalışmakla ilgilenen bir kavramdır. Kullanılabilirlik, daha geniş bir kavram olan kullanıcı deneyiminin önemli bir parçası olmakla birlikte birçok önemli bileşenden meydana gelir.

Kullanıcı Odaklı Tasarım Önem Kazanıyor

Kullanıcı deneyimi kullanıcı yolculuğunu uçtan uca kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle görsel tasarım, programlama gibi birden fazla disiplinden oluşur. Kullanıcı deneyiminde önemli olan tasarımcının kendini kullanıcının yerine koyması ve bu şekilde hareket etmesidir. Bu bağlamda kullanıcının fiziksel sınırlamalarına dikkat edilmesi ve erişilebilirlik açısından kapsamlı düşünülmesi zorunludur. Kullanıcı araştırması doğru gerçekleştirilmeli, prototip oluşturmalı ve prototip testleri düzgün değerlendirilmelidir.

Bu süreçte tasarımcılar kullanıcıların savunucusu olarak tasarım geliştirme sürecinin merkezine kullanıcıların ihtiyaçlarını koymalıdırlar. Bu yüzden UX tasarımcıları kullanıcı odaklı tasarım anlayışını benimserler. Kullanıcının ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayan tasarımlar kullanıcı deneyimi açısından oldukça yüksek performansa sahiptir.

Kullanıcı deneyimi kalıbının anlamı yıllar içinde daralarak yalnızca uygulama ve web tasarımında kullanılır hale gelmiştir. Oysaki kullanıcı deneyimi bundan çok daha kapsamlı olup bir kişinin ürünle yakından ya da uzaktan her tür etkileşimini içerir. Kullanıcının herhangi bir ürünü reyonda fark etmesi ürünü satın alması, satın aldığı ürün hakkındaki düşünceleri ve ürün hakkında çevresiyle yaptığı konuşmalar da kullanıcı deneyimine dahildir.

Başarılı kullanıcı deneyimi tasarımları kullanıcıların ürünle ya da hizmetle olan etkileşimlerinin tamamen pürüzsüz ve akıcı olmasına odaklanır. Birtakım görevleri kullanıcılar için otomatikleştirmeyi sağlayan tasarımlar, kullanıcının işini kolaylaştırır ve hızlandırır. Güvenliği sağlayan tasarımlar da kullanıcı deneyimi açısından çok önemlidir. Kullanıcıların tasarımlardan edindikleri duygusal izlenim de bir o kadar önem taşır. Dengesiz ve ilkel görünümlü tasarımlar kullanıcıda güvensizliğe ve olumsuz duygulara neden olabilir.

Başarılı bir kullanıcı deneyimi tasarımı orijinal olmalı ve kullanıcıya fayda sunmalı, ihtiyacını karşılamalıdır. Dijital ya da fiziksel olması fark etmeksizin ürünün kullanımı kolay olmalıdır. Tasarım öğeleri markanın kimliğini ve değerlerini tam olarak yansıtacak özellikte olmalı ve kullanıcıda istenilen duyguları uyandırmayı başarmalıdır. Bunun yanı sıra tasarım sırasında kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmeli ve toplumun her kesiminin rahatlıkla kullanılabileceği şekilde olmalıdır. Kullanıcılar söz konusu ürün ya da hizmet konusunda herhangi bir şüphe duymamalı ve kendilerini güvende hissetmelidirler.

Kullanıcı deneyimi söz konusu olduğunda duygular devreye girdiğinden tasarımcı mutlaka empati ile yaklaşmalı ve bu deneyimin kişisel bir süreç olması nedeniyle süreci hassasiyetle yürütmelidir.

UX; ürünün kullanım şekline, koşullara, ortama ve diğer faktörlere doğrudan bağlıdır. Bu faktörlerin zaman içinde değişiklik göstermesi mümkündür ve kullanıcı deneyimi dinamik bir şekilde ele alınmalıdır.

Kullanıcı Deneyimi ve SEO

Kullanıcı deneyimi diğer bir deyişle User Experience (UX) SEO çalışmalarından ayrı düşünülmemesi gereken bir kavramdır. Kullanıcı deneyimi herhangi bir kullanıcının kullanmakta olduğu üründe ya da sistemde yaşadığı deneyimin niteliğini ifade eder. İş geliştirme hakkında oldukça büyük ipuçları veren kullanıcı deneyimi birçok şekilde ölçülebilmekte olup mevcut verilere ve ölçümlere göre iyileştirilebilmesi mümkündür. Hemen hemen tüm sektörlerde ürün geliştirme açısından da önemli rol oynar.

Kullanıcı deneyiminin niteliği web siteleri açısından çok önemlidir. Kullanıcıların web sitesi içerisinde aradıklarını kolayca bulması, rahatça gezinmesi, hizmetlerin kullanıcılara net bir şekilde aktarılması gibi etkenlerin doğru değerlendirilmesi web sitelerinin iyileştirilmesi açısından adeta bir zorunluluk olarak kabul edilir.

Kullanıcı Deneyimini Oluşturan trenler Nelerdir?

Kullanıcı deneyiminin birçok farklı bileşenin kesişim noktası olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenler kullanıcı deneyimini oluşturan bileşenlerin çok iyi bir şekilde tanınması ve hepsine gereken ölçüde odaklanılarak ideal yapının kurgulanması gerekir. Web tabanlı düşünüldüğü zaman kullanıcı deneyimini oluşturan en önemli yapı taşları arasında kullanılabilirlik, kullanıcı arayüz tasarımı, içerik stratejisi, tasarım, yararlılık, bilgi mimarisi ve araştırma sayılabilir.

Kullanılabilirlik

En genel şekliyle kullanılabilirlik kullanıcıların, web sitesi içerisinde yapmak istediği işlemleri en hızlı ve kolay şekilde yapmalarını sağlamak olarak ifade edilebilir. Bu nedenle kullanılabilirliğin ilgili internet sitesinin amacına ve hedefine göre değişkenlik göstermesi söz konusu olabilir. Kullanılabilirlik kriteri e-ticaret sitelerinde kullanıcının aradığı bir ürüne hızlıca ulaşabilmesi ilen ilan sitelerinde kullanıcının arama kriterlerine uygun sayfaların kolayca listelenmesi olabilir. 

Yararlılık

Bazı çevreler yararlılığın kullanılabilirlik için aranılan şartlardan yalnızca biri diğer bir deyişle kullanılabilirliğin alt dalı olduğunu savunur. Örneğin son dönemlerde oldukça sık kullanılan ilan sitelerinde bulunan harita özelliği sayesinde kullanıcılar ilanları daha iyi filtreler ve aradıkları ilanlar daha hızlı bir şekilde ulaşırlar. Bu sayede ilgili web sitesinden daha iyi yararlanmaları mümkün olur.

Kullanıcı Arayüzü

İnternet sitelerinde kullanıcıların etkin bir şekilde gezebilmeleri için ihtiyaç duyulan tasarımsal çalışmaların tümü kullanıcı arayüzü olarak adlandırılır. Bu nedenle kullanıcıların web sitesi ile etkileşime girdikleri her safhada arayüz bulunur. Eğer kullanıcılar daha önce girmedikleri herhangi bir web sitesinde doğal ve sezgisel bir davranış sonucunda aradıklarına hızlıca erişebiliyorlarsa bu arayüzün kullanıcı dostu olduğu kabul edilebilir.

Kullanıcı arayüzü diğer bir deyişle user interface kullanıcı deneyimi yani user experience ile karıştırılan bir kavramdır. Oysaki kullanıcı arayüzü kullanıcının web sitesi ile arasındaki etkileşimi ifade ederken kullanıcı deneyimi kullanıcının içeriğe yönelik tutumu ve söz konusu proje hakkında oluşan nihai düşüncelerini gösterir.

İçerik Stratejisi

Kullanıcıların web siteleri ile olan etkileşimlerini sağlayan ve niteliğini belirleyen en önemli unsurların başında içerik stratejisi gelir. Kullanıcıların ziyaret ettikleri web sitelerinde karşılaştıkları içeriklerin besleyici ve harekete geçirici özellikte olması çok önemlidir. Eğer kullanıcıların beklentilerini karşılamayacak özellikte içerikler varsa kullanıcı deneyimi düşer ve internet sitesi kullanıcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılmamaya başlar.

Web sitelerinde içerik belirli bir stratejinin ürünü olarak belirlenir ve hazırlanır. Başarılı bir içerik stratejisinden bahsedilebilmesi için yalnızca yazılı bir metin olması yeterli değildir. Aynı zamanda beklentileri karşılayacak video, resim ya da fotoğraf da olmalıdır. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri paylaşılan materyallerin kendi içerisinde tutarlılığa sahip bulunmasıdır.

Kullanıcı Deneyiminin Ölçümlenmesi ve İyileştirilmesi

İnternet sitelerinde kullanıcı deneyimlerinin analiz edilebilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerin kullanılmasıyla kullanıcıların ilgili internet sitesinde bulunduğu süre içerisinde nerede ne kadar zaman geçirdiği ve hangi sayfalarda az zaman harcadığı gibi sorulara yanıt bulmak mümkündür. İnternet sitesinin kullanıcı deneyimi açısından daha verimli bir hale getirilmesi için A/B Testi ve Google Analytics verilerinden faydalanılarak bazı metriklerin ölçümlenmesi gerekir.

A/B Testleri: Web sitelerini en iyi şekilde test edebilecek olan kişiler kullanıcılardır. Bu nedenle A/B testleri, web sitesinde yapılan değişikliklerin kullanıcı davranışlarına olan etkilerini ölçümler. Bunun sonucunda kullanıcı deneyiminin artmasını sağlayan değişiklik ilgili web sitesine uygulanır.

A/B testi aşamasında şu noktalarda karşılaştırma yapılması mümkündür:

  • Kullanıcılar yapılan değişikliklerin ardından internet sitesindeki tüm bilgilere erişebilmekte mi?
  • Kullanıcılar internet sitesinden erişme amaçlarına uygun olacak şekilde yararlanabilmekte mi?
  • Kullanıcıların siteyi güvenilir bulup bulmadığı?

Eğer online ödeme kabul eden e-ticaret sitelerinde ödeme ekranında bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklikten sonra ilgili sayfadan çıkış oranı arttıysa kullanıcı deneyiminin negatif yönde etkilendiği düşünülebilir.

A/B testleri Unbounce, Five Second Test, Optimizely, VWO ve Google Website Optimizer gibi aralar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Web Analiz Araçlarının Kontrolü (Google Analytics, Yandex Metrika ve diğer araçlar): Web analiz araçları kullanıcı deneyiminin ölçümlenmesini sağlayan en iyi yöntemlerden biridir. Web sitesi sahipleri web analiz araçlarını aktif bir şekilde kullanarak; kullanıcıların web sitesinde ne kadar zaman geçirdiğini, web sitesine kaç kullanıcının girdiğini, web sitesine giren kullanıcılardan kaç tanesinin ürün satın aldığını, kullanıcıların sayfanın hangi kısmına daha çok odaklandığını, hangi sayfalarda vakit geçirmeyi tercih etmediklerini ve bunlara benzer birçok veriyi elde edebilirler. Bu araçlardan elde edilen çıktılar sonucunda ilgili web sitesi için kazanım olan değerlere uygun olacak şekilde değişiklikler yapılır ve web sitesinin kullanıcı deneyimi artırılabilir.

Kullanıcı Etkileşimini Arttırmanın Yolları Nelerdir?

Site Hızı

Site hızı SEO çalışmalarında yeni gelen güncellemeler sonrasında çok önemli bir konuma gelmiştir. Potansiyel müşterileriniz veya ziyaretçileriniz sitenize geldiğinde yavaş bir sayfayla karşılaşması durumunda sitenizden ayrılacaktır.

Kullanıcılar satın almak istedikleri veya almak istedikleri bilgiyi hızlı bir şekilde halletmek isterler. Sitenizin hızı 3 saniye üzerinde açılması sitenize gelen kullanıcıların rakip sitelere yönelmesine neden olacaktır. Sitenize gelen kullanıcılar zaman kaybettiklerini düşündükleri anda sitenizi terk edecektir. Bu durum karşısında siteniz sıralamalardan ciddi oranlarda düşüş yaşayabilmektedir.

Site hızınızı Google PageSpeed veya GTmetrix gibi araçlar ile ölçümlemelisiniz. Sitenizin yavaş olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka hızlandırmak için optimize etmelisiniz.

Teknik SEO Hataları

Teknik SEO hataları site içerisinde bulunan sorulardan oluşmaktadır. Sitenize gelen bir ziyaretçi bazı hatalarla karşılaşıyorsa etkileşim açısından sitenize kötü bir deneyim yaşatacaktır. Teknik SEO hataları çoğunlukla tema ve kullanıcı kaynaklı oluşmaktadır. Oluşan bu hataları SEO araçları ile bulmanız ve optimize etmeniz gerekmektedir.

  • Meta başlık ve açıklamalarınızı özgün ve ilgi çekici yazın. Kopya ve içeriğinizin bir bölümünü aldığınız açıklamalardan uzak durun.
  • Kırık bağlantılarınız bulunuyorsa, ya ilgili içeriklerinize yönlendirin yada durum kodlarını kullanın.
  • Yazılarınızda H etiketi kullanmıyorsanız, hiyerarşik bir şekilde kullanmaya başlamalısınız.
  • Yinelenen sayfalar oluşturduysanız, silmenizi veya noindex etiketini kullanmanızı öneririz.

Kaliteli İçerik

Kaliteli içerik üretmek sadece kullanıcılar için önemli bir unsur değildir. Kaliteli ve özgün içerik üretmek sitenizi Google arama sonuçlarında üst sıralara taşıyacaktır.  Google ve diğer arama motorları için kaliteli ve kullanıcıya fayda sağlayan içerikler çok önemlidir. Kullanıcı etkileşimini arttırmak için kaliteli içerik evet önemlidir ancak site sıralamalarınız içinde çok önem arz etmektedir.

Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek içerikler oluşturmaya çalışın. Bir kullanıcı sitenize geldiğinde mutlaka istediği bilgiyi bulmalı ve rakiplere yönelmemelidir. Kapsamlı içerikler oluşturarak, kullanıcıların diğer sitelere yönelmesini engelleyebilirsiniz.

Site Tasarımını Geliştirin

Site tasarımı birçok nedenden ötürü siteler için çok önemlidir. Bunların başında kullanıcı deneyimi gelmektedir. Site tasarımı bir sitenin görünümünü, hatalarını ve hızını direkt olarak etkilemektedir. Site tasarımınızın doğru çalıştığından emin olmak için belli aralıklalar analiz etmelisiniz. Temanız bazı işlemleri yapmakta zorlanıyorsa, yaptığı işlemleri daha kolay hale getirmelisiniz.

Responsive tasarıma sahip değilseniz, tasarımınızı bu yönde düzenlemelisiniz. Kullanıcılar hangi cihazdan gelirse gelsin sitenizde rahat bir şekilde gezebilmelidir. Site tasarımı kullanıcı etkileşimini artırmanın en önemli yollarından birisidir.

Önemli İçeriklerinizi Kullanıcıların Bulmasını Sağlayın

Sitenize gelen kullanıcıların, sitenizde baktıkları önemli içerikleri hemen bulmasını sağlayın. Bunu yapmanın en iyi yolarından birisi sidebar bölümünüzde içeriklerinizi yayınlamanızdır.  Kullanıcılar içeriklerinizi arama sonuçlarından bulmadığı durumlarda sitenize gelerek ilgili içeriği aramaktadır. Eğer içeriklerinizi sergilemek yerine normal bir şekilde bırakırsanız, kullanıcılar istediği içeriği bulamazlar.

Dâhili Linkler Kullanın

Site içi linkleme mobil kullanıcıların gezmesi için çok önemlidir. Ayrıca ziyaretçilerin sitenizde daha çok gezinmesini sağlamaktadır. Dâhili linklerinizi içeriklerinizle alakalı yaparak, sayfada kalma ve gezinme sürelerini en ez 2 katına çıkartabilirsiniz.

Sitenize gelen kullanıcılar, içeriklerinizle alakalı bir diğer içeriklere gitmesi durumunda kullanıcı etkileşimini belli ölçüde arttırmış olursunuz. Ancak linkleme yaparken içeriklerinizle alakalı olmasına dikkat etmelisiniz. Çok fazla dâhili link kullanmanız içeriğinizin kalitesini düşürebileceği gibi kullanıcı etkileşimini de düşürecektir.

Canlı Sohbet Araçları Kullanın

Siteniz bir ürün veya hizmet üzerine kuruluysa canlı sohbet araçlarınız kullanmalısınız. Kullanıcıların sunduğunuz hizmetler hakkında soru sormasına ve bilgi almasına izin verin.  Sitenize gelen kullanıcıları akıllarına takılan sorular sitenizde bulmazsa direkt olarak canlı sohbet araçlarını kullanmaktadır. Eğer sitenize bu türde araçlar olmazsa sitenizi terk etmesi muhtemeldir. Yorum veya mail yoluyla iletişime geçebilir ancak insanlar istedikleri bilgiyi hızlı bir şekilde almak isterler. Bu sebeple sitelerinizde canlı sohbet araçlarını kullanmaya özen göstermelisiniz.

SEO ve Kullanıcı Deneyimini Etkileyen Faktörler

Yapılan araştırmalara göre internet kullanıcılarının büyük kısmı ziyaret ettikleri web sayfasının iki saniyeden daha kısa sürede yüklenmesini beklemekte ve bu sürenin üç saniyeyi geçtiği durumlarda siteyi terk etmektedir. Bu kullanıcı deneyimi ile ilgili bir sorun olmasının yanı sıra aynı zamanda SEO ile de ilgili bir sorundur. Bunun nedeni sayfa hızının arama motoru sonucu sıralamalarını doğrudan etkilemesidir. Bu nedenle yavaş sayfalar değerlendirilmeli, sorun çözümlenmeye çalışılması ve kullanıcıların web sayfalarına hızlı erişmesi sağlanarak hem kullanıcı deneyimi hem SEO için sorunun giderilmesi gerekmektedir.

Bir web sitesinin mobil uyumlu olmaması mobil kullanımın arttığı günümüzde kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiler. Google’ın yeni algoritması öncelikle mobil cihazlara uygun sayfaları arayıp mobil arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasını sağladığından SEO açısından da bir sorun haline gelebilir.

Web sitelerindeki iç bağlantı arama motoru sıralama sonuçlarında etkilidir ve SEO ile ilgilidir. Ancak kullanıcılar bu bağlantıları çok daha fazla bilgi bulabilmek ve belirli konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için kullandıkları durumlarda da kullanıcı deneyimi ile bağlantılı hale gelir. Doğru bağlantı metni içeren bir bağlantının sağlanması, sıralama oluşturulurken ziyaretçilerin bağlantıdan neler bekleyebileceğinin altının çizilmesini sağlar. 

İçerik SEO uzmanlarının alanı olsa da kullanıcı düşünülmeden içerik oluşturulmamalıdır. Bu nedenle içerik üretilip yayınlanırken kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları ön planda bulundurulup tasarım ve optimizasyon da dikkate alınmalıdır. İçerik net okunabilir ve kullanıcıyı sitede daha fazla zaman geçirmeye ikna edecek özellikte olmalıdır. Aynı zamanda yayınlanan içerik ilgili ve bilgilendirici, kullanıcıların belirli konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.

Sonuç Olarak

Kullanıcı etkileşimini arttırmak için birçok yol vardır. Biz makalemizde sizlere en önemlilerinden bahsetmeye çalıştık. Kullanıcı etkileşimini arttırmak için, sitenize gelen ziyaretçiler gibi düşünmelisiniz. Onların ihtiyaçlarına karşılık vermeli, onlar gibi davranmalısınız. Burada kullanıcı etkileşimini arttırmak için birçok yol söyledik ancak bu yolları geliştirmek tamamen size bağlıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SEO Teklifi Alın
Size özel hazırlayacağımız SEO çözümleri ile sektörünüzde rakiplerinizi geride bırakın, işletmenizi başka bir seviyeye taşıyın.