Rakip Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

rakip analizi nedir
İçindekiler

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi olarak da bilinen rakip analizibir proje ya da ticari girişimlerde kurumlar tarafından yapılmaktadır. Rakip analizi nedir? kurumlar tarafından belirli bir piyasaya girmeden ya da ürün sunmadan önce yapılan; teknik, süreç, durum ve rekabet(kişi) gücünün araştırılmasıdır. Bunların yanı sıra, piyasadaki zayıf yönlerin saptanması, iç ve dış çevre faktörlerinden ortaya çıkan fırsatların belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek potansiyel tehditlere önlem alınması adına rakip analizi yapılmaktadır. Rakip analizi tekniğinde amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz her faktör göz önüne serilmektedir. Her türlü bağlam kapsamında araştırmalar yapıldıktan sonra tüm faktörler bir liste halinde analiz edilir ve ortaya çıkabilecek potansiyel verim ya da kayıp hesaplanmaktadır. İlk olarak 1960 yılında Harvard Üniversitesi profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilen rakip analizi, geçen zaman içerisinde kurumsal firmalar tarafından sıkça başvurulan bir araştırma tekniği olarak kullanılmaktadır. Rakiplerin zayıf ve güçlü yönlerinin değerlendirilmesi, işe yönelik tehditlerin ve fırsatların belirlenmesi amacıyla rakip analizi yapılır. Rakip analizi sonucu elde edilen bilgilere dayanılarak markanın rekabette bir adım öne çıkmasını ve hedef pazarına ulaşmasına yardımcı olacak bir eylem planı oluşturmak mümkün olabilir.

Zaman alıcı ve karmaşık bir süreç olan rekabet analizi oldukça büyük faydalara sahiptir. Sektör trendlerini gösteren rekabet analizi, markaların satış süreçlerini geliştirmesine, şirketin zayıf ve güçlü yönleriyle, şirketi bekleyen fırsatları ve tehditleri belirlemeye yardımcı olur.

Doğru yapılmış bir rakip analizi, markalar açısından yolculuklarının her aşamasında kendilerine yardımcı olacak çok etkili bir unsurdur. Pazar niş arayışında olan start-up’lar için de faaliyet gösterdiği pazara yeni ürün ve hizmetler sunmaya çalışan yerleşik şirketler için de rakip analizi faydalıdır.

Rakip analizinden elde edilen veriler markalara şu avantajları sağlar:

 • Ürünlerini en uygun şekilde konumlandırmak,
 • Müşterilerinin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak,
 • Rakiplerinin zayıf yönlerini kendileri için bir avantaja çevirmek,
 • Rakiplerinin güçlü taraflarını kendilerini geliştirme yönünde bir fırsat olarak değerlendirmek

Rakip Analizi Nasıl Yapılır?

Rakip analizi hem markalar hem de elde edilebilecek bilgi ve kaynak açısından çok büyük bir fırsattır. Markalar, rakiplerinin faaliyetleri ve stratejileri ile ilgili kapsamlı görüş sahibi olmak için şirketlerin varlığının birçok farklı yönünü analiz etmelidir. Dikkate alınması gereken alanlar ise şu şekildedir: Şirketin genel vizyonu, ürün ve hizmetleri, müşterileri, pazarlama stratejileri.

Baştan belirtmek gerekiyor, rakip analizi zaman alan bir süreçtir. Bilginin araştırılması, analiz edilmesi, belgelerin hazırlanması ve gerekli değişikliklerin uygulanması için ciddi düzeyde zaman ayrılması ve detaylı çalışmalar yapılması gerekir. Ayrıca rakip analizi yoluyla elde edilen bilgiler şirketin ilgili departmanları arasında yayılmalıdır.

Unutulmaması gereken nokta, rakip analizinin diğer markalarla rekabet etmeyi sağlayacak çözümleri kopyalamak olmadığıdır. Bunun yerine markalar, şirketlerini faaliyet gösterdikleri pazarda doğru yerde konumlandırmaya, izlenmeye sektör trendlerinin hangileri olduğunu yakından izlemeye, ürünlerini ve hizmetlerini bu doğrultuda iyileştirmeye odaklanmalıdırlar.

Rakip Analizinin Faydaları

Rakip analizi sayesinde işletmeler;

 • Pazar paylarını ve marka bilinirliklerini artıracak pazar fırsatlarını belirler.
 • Rakiplerinin zayıflıklarını kendileri için avantaja çevirerek müşterilerini ürünlerine ya da hizmetlerine yönlendirir.
 • Gelecekteki pazarlama stratejilerini daha sağlam temellere oturtmak için gerekli bilgileri elde eder.
 • Ürünlerini nasıl geliştireceği konusunda etkili kararlar verme imkanını elde eder.

Rakiplerinden bir adım önde olmak isteyen markalar, ilk olarak statükoyu değerlendirmelidir. İyileştirmeleri gereken alanların hangileri ve rekabet avantajı elde edecekleri noktanın tam olarak nerede olduğunu bilmek iş kararlarını şekillendirmelerinde önemli bir rol oynayacaktır.

Rekabet Ortamının Analizi

Rekabet ortamı rakip internet sitelerin arama sonuçlarında ne kadar güçlü olduğunu anlamız için yapılmaktadır. Rakip markaların arama sonuçlarında üst sıralarda yer alması ve bu sayede yüksek organik trafik çekmesi onun güçlü bir otoriteye sahip olduğunu göstermektedir. Rakiplerinizin otoritesini öğrenmek siteniz için yol haritası oluşturmak adına çok önemlidir.

Domain Otoritesi

Alan adı otoritesi az önce de bahsettiğimiz gibi rakip markaların güçlü bir link yapısına ve iyi içeriklere sahip olduğunu göstermektedir. Rakiplerinizle rekabet edebilmek için bu rakamları öğrenmeniz sizler için çok önemlidir. Rakip markaların rekabet edebilir durumda olması gerekmektedir. Sizin 30 rakibinizin 90 domain otoritesi olması rekabet şansınızı düşürmektedir. Bu sayede diğer rakiplerinize yönelebilirsiniz, tabii kendinize güveniyorsanız orası ayrı!

Organik Trafiği

Rakip internet sitelerin arama sonuçlarından elde ettiği organik trafikler çok önemli verilerdir.  Rakiplerinizin aldığı organik trafik, yine ilgili sitenin otoritesinin yüksekliğini sizlere göstermektedir. Organik trafiği ölçümlemek için  similarweb ve websiteinformer adlı chrome uzantılarını kullanabilirsiniz.

Sıralama

İnternet sitelerin alexa ve ahrefs sıralamalarının düşük olması site değerinin güçlü olduğunu gösterir.  Özellikle ahrefs verilerinin link yapısı ve organik trafiğe dayalı olması bakımından önem verebileceğiniz araç olabilir. Alexa aracı ise genel olarak organik trafik ve güncelliğe önem vermektedir. İki araca ulaşabiliyorsanız, rakip siteleri bu araç sayesinde bir süzgeçden geçirmenizi önerebiliriz

rakip analizi nedir

Rakip Analizine Neler Dahil Edilmelidir?

Rakip analizi yapılırken birçok veri toplanması gerekir. İşletme ve sektör özelinde rakip analizinin kapsadığı unsurlar değişiklik gösterebilse de tüm işletme türlerinde ortak olan bazı rakip analizi bölümleri bulunur. İş alanının ne olduğu fark etmeksizin analiz şablonunun içermesi gereken kısımlar şunlardır:

 • Başlıca rakipleri işlerinin kapsamı,
 • Pazarlama stratejileri,
 • Müşteri hizmetleri.

Doğru Bir Rakip Analizi İçin Öncelikle Rakiplerinizi Tespit Edin

Etkili bir rakip analizinin ilk adımı, tüm rakiplerinizi tanımak ve sınıflandırmaktır. Rakipler; birincil, ikincil ve üçüncül olarak gruplandırılabilir. Birincil rakipler benzer ürünlere sahip olan ya da aynı kitleyi hedefleyen işletmelerdir. Aynı kategoride ürün satan işletmeler ise ikincil rakiplerdir. Ürün hattınızı ya da hizmetini genişletmeniz durumunda doğruda rakibiniz olmamasına karşın gelecekte rakibiniz olabilecek işletmeler ise üçüncül rakiplerdir.

Bu aşamada önemli olan doğrudan ve dolaylı rakipler arasındaki farkın; güçlü ve zayıf yönlerinizi, işletmeniz için fırsatları ve tehditleri doğru bir şekilde değerlendirme noktasında çok önemli olduğunu göz ardı etmemektir.

Google Aramaları

İnternetin ve markaların dijital varlıklarının günümüzde ne kadar önemli olduğunu düşünürsek Google’lamanın rakip analizi konusunda da harika bir başlangıç olduğu kolayca söylenebilir. Bu aşamada kendinizi ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi arayan potansiyel bir müşteri olarak konumlandırmalı ve iş alanınızla ilgili terimleri aramalısınız. Bunu gizli modda yapılması çok önemlidir. Bu sayede arama motoru, daha önce yaptığınız aramaları dikkate almayacaktır.

Bu adım için sektörünüzle ilgili bir anahtar kelime listesi hazırlayarak Google aramalarına başlayın. Ayrıca arama motorundayken ücretli reklamlara göz atmayı unutmayın. Bu arada SEO konumlandırmayla ilgilenmeyen ve doğrudan ücret karşılığı üst sıralarda yerini alan rakiplerinizle karşılaşabilirsiniz.

İnternet İzleme

Rakip analizi sürecinde farklı adımlarda size kolaylık sağlayacak diğer bir süreç medya izlemedir. Bir internet izleme projesi için daha kapsamlı bir internet sitesi oluşturabilirsiniz. Proje oluşturma sihirbazında sektörünüzle ilgili anahtar kelimeleri girdikten sonra, ilgili araç anahtar kelimeyi içeren tüm bahsetmeleri internetten toplamaya başlar. Bunları tek bir kontrol panelinde organize eder. Böylece yalnızca rakiplerinizin bir listesini almakla kalmaz aynı zamanda insanların hangi şirketleri, neden önerdiğini de görüntüleyebilirsiniz. Bu, daha derinlemesine bir rakip analizinin başlangıcı olarak da kabul edilebilir.

Müşteriler, sizin markanıza gelmeden önce sorunlarını en iyi şekilde çözmek ya da ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için pek çok araştırma yaptığından adeta birer altın madenidirler. Değerlendirdikleri seçenekler sonrasında markanızı hangi özelliği dolayısıyla tercih ettiklerini öğrenmeye odaklanın.

Basılı ve dijital ticaret dergileri rakip analizi için eşsiz kaynaklardır. Pazara yeni giren işletmeler adlarının sektörde anılmaya başlaması için bu yayınlarda yer almaya çalışacaklarından bu tür yayınları düzenli bir şekilde kontrol etmelisiniz.

Rakiplerinizle İlgili Veriler Toplayın

En ilgili rakiplerinizi belirledikten sonra eldeki verileri derinlemesine incelemeye başlamalısınız. Rakiplerinizin CEO’sunun ve üst düzey önde gelen çalışanlarının isimleri, toplam çalışanlarının sayısı, piyasada ne kadar süredir faaliyette oldukları gibi pek çok bilgiyi not edin. Ayrıca, rakiplerinizin yatırımları hakkındaki veriler, rakip analizinin önemli bir parçasıdır.

Rakiplerinizin Ürünlerini ve Hizmetlerini İnceleyin

Rakiplerinizin ürünlerini ya da hizmetlerini incelerken;

 • Ürünü oluşturmak için hangi teknolojilerden yararlandıkları,
 • Web seminerleri ya da e-kitaplar gibi ücretsiz ikramiyeleri, indirimleri olup olmadığı,
 • Tam olarak hedef kitlelerinin kim olduğu gibi noktalara öncelik verilmelidir.

Ürün ve hizmetlerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi, rakiplerinizin tekliflerindeki boşlukları belirlemeniz ve bu boşlukları doldurmaya çalışmanız noktasında çok önemlidir. Özellikle teknoloji şirketleri açısından rakiplerin hangi teknolojiyi kullandığını değerlendirmek çok önemlidir. Bu aşamada, ürünün arkasındaki teknolojiyi keşfetmenizi sağlayacak BuiltWith gibi internet sitelerini kullanabilirsiniz. Ayrıca iş ilanlarını inceleyerek de sağlam veriler elde edebilirsiniz. Bunun nedeni işletmelerin iş ilanlarında; programlama dili, e-posta pazarlama hizmetleri, analiz sistemleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere ihtiyaçlarını açık bir şekilde listelemeleridir.

Rakipleri Belirleme

Günümüzde bir sektöre giriş yapıyorsanız, mutlaka büyük bir rakibiniz vardır. Girdiğiniz veya gireceğiniz neredeyse her sektörde mutlaka rekabet ortamına gireceğiniz rakipler bulunur. Burada önemli olan, sizden iyi olduğunu düşündüğünüz rakiplerinizi belirlemeniz olacaktır. Sektörünüz oldukça büyükse ortalama 10 adet rakip belirleyin.

 • Google veya diğer mecralarda sizinle aynı hizmeti veren markaları araştırın.
 • Sosyal medya üzerinden aktif reklam vermekte olan veya sosyal mecraları aktif kullanan rakiplerinizi araştırın.
 • Belirlediğiniz rakiplerinizi semrush SEO aracı üzerinden araştırarak, otorite bakımından hangi daha iyi tespit edin.
 • Bulduğunu bütün rakip markalar içerisinden en iyi 10 tanesini bir excelde belirleyin.

Rakip Pazar Araştırması

Rekabet analizi süresince önem verebileceğiniz adımlardan birisi de rakip pazar araştırmasıdır. Rakiplerinizin sektörde neler yaptığını analiz edebilmek için pazar araştırması mutlaka yapılmalıdır. Bu araştırmayı yaparken sosyal medya platformlarını ve internet sitesini inceleyebilirsiniz.

 • Rakip markayı diğer markalardan ayıran en önemli özellik nedir?
 • Hangi hizmeti veya ürünü daha çok satıyor. veya daha çok önem veriyor?
 • Hedef kitlesinin hangi sorununa çözüm buluyor?

İçerik İncelemesi

Rakiplerinizi belirledikten sonra yapmanız gereken, rakiplerin içeriklerini kontrol etmek olacaktır. İlk olarak rakiplerinizin ne tür içeriklerde yoğunlaştığını tespit edin. Rakiplerinizin içeriklerini belirledikten sonra belirlenen içerikleri detaylı bir şekilde analiz etmelisiniz. İçeriklerin ne denli kaliteli olduğunu ve kullanıcılara fayda sağlıyor mu gibi sorularla kolaylıkla analiz edebilirsiniz.

Bu adımlardan sonra sitenizde bulunan içeriklerle, rakiplerinizde bulunan içerikleri karşılaştırabilirsiniz. Burada amaç rakip içeriklerden neyi eksik veya fazla yaptığınızı tespit etmektir. Bu sayede ileride yazacağınız içerikler için fikir sahibi olabilirsiniz.

Sosyal Medya Değerlendirmesi

Sosyal mecralar, hedef kitleyle etkili iletişim kaynaklarıdır. Günümüzde neredeyse bütün markaların sosyal medya platformlarını kullandığını düşünürsek, rakiplerimizi analiz etmemek yanlış olacaktır. Bu analiz rakiplerimizin sosyal medya hesaplarının olup olmadığıyla alakalı değildir.

Daha çok rakiplerimiz, sosyal medyayı ne kadar aktif kullanıyor, nasıl paylaşımlar yapıyor ve ne kadar etkileşim alıyorla ilgilidir. Bu analizler sonrasında sosyal medyada neler yapmanız gerektiğini net bir şekilde anlayabilirsiniz.

rakip analizi nedir

Rakip SEO Analizi

Sektörünüzle alakalı rakiplerinizi bulduysanız, sıra onları nasıl analiz edeceğinizde. Burada rakip analizi yapmak için birçok seo aracı kullanılmalıdır. Çünkü rakip analizi küçümsenmeyecek kadar büyük bir araştırmadır. Buradan çıkan araştırma sonucunda markanızın dahada büyümesine olanak sağlayabilirsiniz.

 • İçerikler: Belirlediğiniz rakiplerinizin internet sitesindeki içerikleri nasıl, hedef kitlesine ne denli özenli içerik sunuyor? Sitesine giren kişilere istediğini veriyor mu? Hangi sıklıkla içerik paylaşıyor? Gibi araştırmalar ile rakiplerinizin içeriklerine bakın.
 • Ürün ve Hizmet: İnternet sitesi üzerinden verdiği ürün ve hizmet için, hizmet fotoğrafı ve açıklaması nasıl? Nasıl bir fiyatlandırma yapıyor? Verdiği hizmetleri hedef kitlesi olumlu karşılıyor mu?
 • Tasarım: Bilindiği üzere tasarım kullanıcı deneyimi ve reklam yüzü için çok önemlidir. Rakipleriniz kullanıcı deneyimine ve tasarım bakımından dış görünüşe önem veriyor mu? Tasarımsal hataları tespit ederek, kendi sitenizde düzenlemeler yapabilirsiniz.
 • Sosyal Medya Kanalları: Rakip markaların hangi sosyal medyaları kullandığı, kaç takipçi sayısı olduğu ve ne kadar etkileşim aldığı tespit edilmelidir.
 • İletişim: Rakip sitelerin, kanallar üzerinden hedef kitlesi ile iletişime geçtiğini ve nasıl bir iletişim tarzı takındığını incelemelisiniz.
 • Backlink: Sitesi için aldığı kaliteli backlinkleri kontrol edin. Aldığı bağlantıların otoritesini hangi kelimeler üzerinden aldığını inceleyin.
 • Hatalar: Sitesini belirli SEO toolları ile tarayarak hatalarını belirleyin. Bu hatalar ışığında ondan daha iyi işler çıkarmaya çalışın.
 • Anahtar Kelimeler: Rakiplerinizin odaklandığı anahtar kelimeleri analiz edin. Rekabet durumu, anahtar kelimeden ne kadar trafik aldığını ve rekabeti yüksek kelimeler için nasıl içerik hazırladığını inceleyin. Bunun dışında ahrefs ve semrush araçları ile hang anahtar kelimede hangi sırada olduğu hakkında çıkarım yapın.
 • Site Hızı:Rakiplerinizin site hızlarını kontrol edin, buna göre sitenizi daha hızlı hale getirin. 

Rakiplerinizin SEO Çalışmalarını İnceleyin

SEO kapsamında rakiplerinizin içerik yapısını analiz edin. Bu sayede web sitesi konumlandırması üzerindeki etkili verilere sahip olabilirsiniz. SEO rekabet analizi sırasında dikkat etmeniz gereken diğer etken anahtar kelime analizidir. Böylece rakiplerinizin sıralandığı ve sizin sıraladığınız anahtar kelimelerin bir listesini elde edebilirsiniz. Belirli anahtar kelimelerde üst sıralarda yer almayı hedefleyebilir ve böylece performansınız ile rakiplerinizin üzerinde sıralanabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra rakiplerinizin sosyal medyadaki varlığını, ne sıklıkta paylaşım yaptıklarını, hashtag kampanyalarının sosyal medya erişimlerini belirleyin. Rakiplerinizin pazarlama stratejilerini inceleyerek fiyatlarını ve müşteri deneyimini değerlendirin.

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi olarak da bilinen rakip analizi, bir proje ya da ticari girişimlerde kurumlar tarafından yapılmaktadır. Rakip analizi nedir? kurumlar tarafından belirli bir piyasaya girmeden ya da ürün sunmadan önce yapılan; teknik, süreç, durum ve rekabet(kişi) gücünün araştırılmasıdır. Bunların yanı sıra, piyasadaki zayıf yönlerin saptanması, iç ve dış çevre faktörlerinden ortaya çıkan fırsatların belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek potansiyel tehditlere önlem alınması adına rakip analizi yapılmaktadır.

Rakip analizi tekniğinde amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz her faktör göz önüne serilmektedir. Her türlü bağlam kapsamında araştırmalar yapıldıktan sonra tüm faktörler bir liste halinde analiz edilir ve ortaya çıkabilecek potansiyel verim ya da kayıp hesaplanmaktadır. İlk olarak 1960 yılında Harvard Üniversitesi profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilen rakip analizi, geçen zaman içerisinde kurumsal firmalar tarafından sıkça başvurulan bir araştırma tekniği olarak kullanılmaktadır.

Kendi Stratejinizi Belirleyin

Rakiplerinizden aldığınız bilgiler, analizler doğrultusunda artık bir strateji hatta yol haritası oluşturabilirsiniz. Yapacağınız strateji sitenizin kaderini net bir şekilde etkileyecektir. Burada en önemli etken rakiplerinizden ne öğrendiğinizdir. Kapsamlı bir analiz gerçekleştirerek, rakiplerin yaptığı hatalara odaklanmamalıyız. Yaptığı doğrulara bakarak bundan ders çıkarmalı ve daha iyisini ortaya koymalıyız.

Bu işlemler sonrasında markanız sadece tanınmakla kalmayacak, aynı zamanda potansiyel hedef kitlenizle pozitif anlamda etkileşime geçeceksiniz. Analiz yapmak için sitenizi birçok veriyle karşılaştırın ve özgün olun.

Güçlü bir rakip analizi ya da SWOT, işletmeye çeşitli faydalar sağlayabilmektedir. Bu faydalar arasınca başlıca olanları şunlardır;

 •       Güçlü yönlerin belirlenmesinin ardından ortaya çıkabilecek fırsatlardan elde edilebilecek yarar yollarını araştırmak,
 •       Zayıf yönlerin analizinin yapılmasının ardından oluşabilecek sorunların giderilmesi için gerekli zamanın ve imkânın belirlenmesi,
 •       İç ve dış çevre faktörlerindeki güçlü noktaların saptanmasıyla birlikte oluşacak fırsatlardan büyük verim elde edilmesidir.

Rakip Analizi Yöntemleri Nelerdir?

Çeşitli piyasalarda faaliyet gösteren firmaların sektördeki rakiplerine karşı olumlu ve olumsuz yönlerini, güçlü noktalarından elde edebilecekleri faydaları ve zayıf kaldıkları durumlardaki ortaya çıkabilecek sorunları saptamaları amacıyla yapılan rakip analizleri, alanında uzman kişiler tarafından titizlikle yürütülen belirli operasyonlar çerçevesinde oluşturulmaktadır. İyi bir rakip analizi, rekabette fayda sağlayan en temel faktörlerden biridir. Piyasada öne geçmek ve müşteri potansiyeli arttırmak adına yapılması gereken bir teknik olan rakip analizi, belirli yöntemler dahilinde gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler, firmaların ayakta kalmasını ve daha da gelişmesi yolundaki izlenen olumlu davranışları belirlemektedir. Her zaman rakiplerine kıyasla bir adım önde olmak isteyen firmalar, rakip analizi yapan uzman kişilerle çalışmaktadır. Bu uzmanlar belirli bir bağlan çerçevesindeki yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemlere göre:

 •       Belirli bir piyasada bulunan şirketlerin pazar araştırılmasının yapılmasının ardından, rakip analizi yapan firmanın güçlü yönleri belirlenmektedir. Bu yönlerin hesaplanmasının ardından firma sektöre nasıl gireceğini ya da bu alan içerisinde sunduğu ürünleri nasıl pazarlayacağını ve diğer firmaların sunduğu benzer ürünlerin üzerine kattığı özellikleri nasıl sunacağını belirlemektedir.
 •       Firmalar zayıf yönlerini saptamak da istemektedir. Eksik kaldıkları noktalarda harekete geçmek ve onları güçlü yönlerine katmak isteyen şirketler, bu alanda araştırma yaparak, eksiklikleri gidermektedir.
 •       İş dünyasında daima fırsatlar kovalanmalı ve değerlendirilmelidir. Rakip analizinin yapılmasının en önemli noktalarından olan fırsatlar, firmalara büyük özellikler kazandırmaktadır. Bu fırsatlar için potansiyel yeni piyasalar en doğru örnek olmaktadır. Ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak isteyen firmalar daima yeni pazarlar aramaktadır. Bu doğrultuda rakip analizlerine başvuran şirketler, diğer firmaların eksik kaldığı ya da tek güç oldukları alanlara yoğunluk göstermektedir.
 •       Rekabet içerisinde bulunan kişiler ve firmalar daima oluşabilecek tehditlere karşı önlem almalıdır. Bu önlemler, yaşanabilecek olumsuz durumları önleme ya da en az hasarla kurtulmak için hayati öneme sahiptir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SEO Teklifi Alın
Size özel hazırlayacağımız SEO çözümleri ile sektörünüzde rakiplerinizi geride bırakın, işletmenizi başka bir seviyeye taşıyın.